Γίνε συνεργάτης

    Για να επιτευχθεί το όραμά μας σε ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ και να υιοθετηθεί στη συνείδηση του κάθε Έλληνα ως τρόπος σκέψης, το κέντρο μας παρέχει όλες τις υπηρεσίες του σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας είτε με δια ζώσης συνεδρίες – συναντήσεις, είτε διαδικτυακά (on line sessions) ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκεται ο εξυπηρετούμενος.

    Για το λόγο αυτό, αναζητούμε συνεργάτες από όλη την Ελλάδα με τις ανάλογες ειδικότητες.

    Μπες κι εσύ στην οικογένεια της Νέμεσις, γιατί όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα!