Κοινωνική Στήριξη

Στο πλάι όλων όσων βρίσκονται αντιμέτωποι με την νόσο του καρκίνου αναγνωρίζει και κατανοεί τις πολλαπλές δυσκολίες που μπορεί να επιφέρει μια τέτοια ασθένεια στην ζωή ενός ατόμου. Πρόκειται για μια κατάσταση ιδιαίτερα δύσκολη, η οποία μπορεί να λειτουργήσει επιβαρυντικά σε όλους τους τομείς της ζωής ενός ατόμου καθώς και του περιβάλλοντός του.

Θέλοντας να στηρίξουμε πλήρως όλους τους ογκολογικούς ασθενείς και τους οικείους τους η Κοινωνική Υπηρεσία του κέντρου μας είναι σε θέση να ενημερώσει για όλες τις πληροφορίες και τις λεπτομέρειες που θα μπορέσουν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους και την λειτουργικότητα τους.

Θεωρούμε πολύ σημαντική την παρούσα υποστήριξη καθώς η έγκυρη και άμεση  πληροφόρηση λειτουργεί ιδιαίτερα βοηθητικά και ανακουφιστικά στην δύσκολη συνθήκη της διαχείρισης μιας ογκολογικής ασθένειας.

Παροχές:

 • Ενημέρωση σχετικά με όλα τα δικαιώματα των ασθενών
 • Πλήρης ενημέρωση των ασθενών και των συνοδών τους για θέματα χορήγησης συντάξεων, επιδομάτων, δυνατότητα φοροαπαλλαγής, κρατικών παροχών.
 • Βοήθεια στη συλλογή δικαιολογητικών και τη συμπλήρωση των απαραίτητων εγγράφων για όλα τα δικαιώματα.
 • Διασύνδεση των ασθενών και των οικείων τους με δημόσιες υπηρεσίες και με κοινωνικές δομές όπου απαιτείται.
 • Πλήρης ενημέρωση των ασθενών και των συνοδών τους για θέματα περίθαλψης
 • Συνοδεία καρκινοπαθών, εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν στη διαδικασία της θεραπείας, με στόχο την ψυχοκοινωνική τους στήριξη κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
 • Στήριξη με στόχο την Κοινωνική Επανένταξη του ασθενούς μετά το πέρας της ασθένειας (βοήθεια σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και θέσεων εργασίας)
 • Στήριξη των ασθενών και των συγγενών τους σε θέματα καθημερινότητας για έναν πιο ποιοτικό και λειτουργικό τρόπο ζωής.
 • Συνεχόμενη διασύνδεση – επικοινωνία με τον θεράπων ιατρό για όποιο θέμα προκύψει
 • Ενημέρωση σχετικά με δωρεάν παροχές (φάρμακα, ενδονοσοκομειακή φροντίδα, ιατρικές εξετάσεις)
 • Βοήθεια στη συμπλήρωση της «Κίτρινης Κάρτας»

Η Κίτρινη Κάρτα είναι ένα μέσο για τη συλλογή των πληροφοριών που αφορούν στις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων.

Είναι ο μόνος επίσημος τρόπος που έχουν οι ίδιοι οι ασθενείς να παρέμβουν στην βελτίωση των φαρμάκων που αφορούν στην υγεία τους.

Επιπλέον, η έγκαιρη παρέμβαση σε ένα σκεύασμα το οποίο έχει προκαλέσει πολλές ανεπιθύμητες ενέργειες και δυνητικά είναι επικίνδυνο, μπορεί να αποτρέψει ακόμα χειρότερες συνέπειες, όπως την απώλεια ζωής.

Τέλος, εμπλουτίζει τις γνώσεις όλων των φορέων που εμπλέκονται με την παραγωγή, διάθεση και συνταγογράφηση των φαρμακευτικών σκευασμάτων για τις ανεπιθύμητες ενέργειες ώστε να λαμβάνονται μέτρα για την ορθότερη και ασφαλέστερη χρήση των φαρμάκων.

Οι επαγγελματίες υγείας (ιατροί, φαρμακοποιοί, νοσηλευτές κλπ)  έχουν καθήκον να την συμπληρώνουν κάθε φορά που υποψιάζονται ότι ένα φάρμακο μπορεί να έχει προκαλέσει μία ανεπιθύμητη ενέργεια
Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό, είναι πως και οι ασθενείς έχουν το ίδιο καθήκον.
Η συμπλήρωση της Κίτρινης Κάρτας μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:
α. συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά (μέσα από το site του ΕΟΦ)
β. μπορεί να εκτυπωθεί και να σταλεί με fax στον ΕΟΦ
(Αντίγραφο  της  Κίτρινη  Κάρτας  υπάρχει και στο Εθνικό Συνταγολόγιο, ενώ διατίθεται και σε έντυπη μορφή, από τον ΕΟΦ.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ: http://www.eof.gr/web/guest/yellowgeneral)