Ψυχολογική Υποστήριξη

Η ψυχική ισορροπία των ογκολογικών ασθενών διαταράσσεται, αφ’ ενός γιατί αισθάνονται ότι χάνουν τον έλεγχο του σώματός τους, οπότε πολλές φορές η εξάρτηση από ένα άτομο – φροντιστή καθίσταται αναπόφευκτη, και αφ’ ετέρου επειδή το μέλλον δεν είναι δεδομένο, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις η πρόγνωση της νόσου είναι αβέβαιη.

Σε ψυχικό επίπεδο ο ασθενής καλείται να επεξεργαστεί και να αποδεχτεί τις αλλαγές που υφίσταται τόσο στο σώμα του, όσο και στην ψυχοσύνθεσή του, που έτσι κι αλλιώς σηματοδοτούν απώλειες και το συνακόλουθο πένθος που τις συνοδεύει.

Βρίσκεται επίσης εντελώς εκτεθειμένος στο αβέβαιο και στο άγνωστο. Αυτή η αβεβαιότητα, ακόμη και για την ίδια του την ύπαρξη, είναι λογικό να κινητοποιεί αγχώδεις και φοβικές εκδηλώσεις. Ακόμη και στις αισιόδοξες και ευοίωνες ως προς την πρόγνωση της νόσου περιπτώσεις, ο ασθενής δεν θα αποφύγει τόσο τις σωματικές όσο και τις ψυχικές δοκιμασίες.

Η ψυχοθεραπευτική εργασία με ογκολογικούς ασθενείς έχει ανυπολόγιστη σημασία για τους ίδιους επειδή τους βοηθά να αντέξουν το επώδυνο της νόσου και να έχουν την αίσθηση ότι βρίσκονται σε μια διαδικασία συνεχούς, σταθερής και βαθιάς στήριξης.

Για το λόγο αυτό η ψυχική εργασία έχει τη δική της βαρύτητα ακόμη και στις ανέλπιδες περιπτώσεις, όπου τα περιθώρια ζωής που απομένουν είναι λίγα και ο θεραπευτικός στόχος εκ των πραγμάτων θα είναι η παρηγορητική φροντίδα και η συνοδεία στο θάνατο.

Η ψυχολογική στήριξη που παρέχει το κέντρο μας αφορά όλες τις φάσεις της ογκολογικής νόσου.

Οι φάσεις αυτές είναι οι εξής:

 1. Διαγνωστική φάση
 2. Φάση επεξεργασίας
 3. Φάση παραπομπής
 4. Φάση υποτροπής
 5. Φάση τερματικού
 6. Επικείμενος Θάνατος
 7. Δέλτα (Στήριξη Συγγενών)

Για να γίνει αυτό, οι παροχές μας αφορούν τόσο τον ίδιο τον ασθενή όσο και την οικογένεια/φροντιστές του.

Παροχές

προς τον ίδιο τον ασθενή

 • Στήριξη για την κατανόηση της νόσου και προσαρμογή στη διάγνωση
 • Στήριξη στη προσαρμογή της θεραπείας (χειρουργική επέμβαση, ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία κ.α.)
 • Στήριξη για την αντιμετώπιση των παρενεργειών στοχεύοντας στην καλύτερη ποιότητα ζωής, σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες του κέντρου μας (ιατρός, διατροφολόγος)
 • Στήριξη για την αντιμετώπιση της νέας πραγματικότητας της ζωής τους που συνεχώς πρέπει να αναπλάθεται ανάλογα με την εξέλιξη της νόσου
 • Στήριξη στην αναπροσαρμογή των κοινωνικών, εργασιακών και οικογενειακών ρόλων
 • Στήριξη στην τοποθέτηση νέων προσωπικών στόχων
 • Υποστήριξη για τους φόβους που επιφυλάσσει το μέλλον, για την ανησυχία ότι η νόσος θα υποτροπιάσει ή θα δημιουργηθούν μεταστάσεις
 • Συμβουλευτική υποστήριξη για την αλλαγή στην εξωτερική εμφάνιση του ασθενή (π.χ από τις παρενέργειες τριχόπτωση – body image counseling)
 • Αντιμετώπιση κλινικών διαταραχών (Διαταραχές της Διάθεσης) και αρνητικών συναισθημάτων όπως άγχος, εκνευρισμός, πανικός, φόβος, κατάθλιψη (emotional management)
 • Αντιμετώπιση και διαχείριση του πόνου με ψυχολογικές μεθόδους (Pain management)

προς την οικογένεια – συγγενείς – φροντιστές

Αυτή η δύσκολη περίοδος έχει ως αντίκτυπο τον αποσυντονισμό όλης της οικογένειας, γιατί οι σχέσεις και οι ρόλοι μεταβάλλονται μεταξύ των μελών της.

Παράλληλα, η επιβάρυνση στη ζωή του φροντιστή είναι ολιστική καθώς το έργο της φροντίδας είναι δύσκολο και επίπονο.

Επομένως, η στήριξη της οικογένειας/συγγενών που φροντίζουν τους ογκολογικούς ασθενείς είναι ζωτικής σημασίας για την καλή προσαρμογή των τελευταίων στην ασθένεια.

Για τον λόγο αυτό, οι παρεμβάσεις του κέντρου μας αφορούν και συγγενικά μέλη των ασθενών ώστε να ζουν πιο ολοκληρωμένα, καθώς μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις και τις αλλαγές που επιφέρει ο καρκίνος, η θεραπεία του και τα στάδιά του.

 • Στήριξη ως προς την κατανόηση της νόσου και των θεραπειών που θα ακολουθήσουν οι ασθενείς
 • Στήριξη ως προς την κατανόηση της ψυχοσύνθεσης του ασθενούς και τρόπους διαχείρισης αυτής από την πλευρά τους
 • Συμβουλευτική και κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο πορσέγγισης του ασθενούς από τους ίδιους
 • Στήριξη ως προς τις δικές τους ψυχοσυναισθηματικές μεταπτώσεις κατά τη διάρκεια που της νόσου
 • Στήριξη στο πλαίσιο της Παρηγορητικής Φροντίδας σε περίπτωση που η κατάσταση του ασθενούς είναι μη αναστρέψιμη και προετοιμασία των συγγενών για την απώλεια.
 • Στήριξη σε περίπτωση υποτροπής, μετάστασης ή επανεμφάνισης του καρκίνου στον ασθενή.
 • Στήριξη σε αγχώδεις/φοβικές καταστάσεις ως προς την κληρονομικότητα.
 • Στήριξη σε στρεσσογόνες καταστάσεις που μπορεί να επέλθουν λόγω κοινωνικών δυσκολιών (οικονομικές πιέσεις)
 • Στήριξη σε περίπτωση απώλειας ενός ασθενούς που διαγνώστηκε από τον καρκίνο (Διαχείριση Πένθους)

Η ψυχοθεραπευτική στήριξη μπορεί να γίνει σε δύο επίπεδα, ανάλογα με τη διάθεση του εξυπηρετούμενου:

Ατομικές Συνεδρίες:

 • Ατομική Ψυχοθεραπεία σε Ογκολογικούς Ασθενείς
 • Ατομική Ψυχοθεραπεία σε συγγενείς Καρκινοπαθών που βιώνουν τον καρκίνο
 • Συμβουλευτική στους ανθρώπους που βίωσαν τον Καρκίνο και βγήκαν νικητές
 • Ατομική Ψυχοθεραπεία σε συγγενείς καρκινοπαθών που έφυγαν από τη ζωή

Ομαδικές Συνεδρίες:

 • Ομάδες Ασθενών  που διαγιγνώσκονται για πρώτη φορά με καρκίνο
 • Ομάδες Ασθενών που νοσούν από καρκίνο και βρίσκονται σε οποιοδήποτε είδος θεραπείας (χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία)
 • Ομάδες Ασθενών που έχουν ολοκληρώσει το σχήμα των θεραπειών και βρίσκονται σε Αποκατάσταση
 • Ομάδες Ασθενών που βρίσκονται σε τελικό στάδιο (Παρηγορητική Φροντίδα)
 • Ομάδες Συγγενών ογκολογικών ασθενών
 • Ομάδες Συγγενών καρκινοπαθών τελικού σταδίου
 • Ομάδες Συγγενών ασθενών που έχουν φύγει από τη ζωή

Όλα τα προγράμματα ψυχοσυναισθηματικής ενδυνάμωσης σκοπεύουν να ενισχύσουν τον ασθενή και τους συγγενείς του στη χειραφέτηση και την επανάκτηση του ελέγχου της ασθένειας.