Ιατρική στήριξη

Η ιατρική στήριξη του κέντρου μας αφορά την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Ως Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.) νοείται το σύνολο των ολοκληρωμένων υπηρεσιών που έχουν ως σκοπό την παρακολούθηση, διατήρηση και βελτίωση της υγείας του ανθρώπου.

Στόχοι της Π.Φ.Υ.:

 • Η προαγωγή της υγείας υπό το πρίσμα της ολιστικής προσέγγισης
 • Η πρόληψη της νόσου
 • Η διάγνωση
 • Η θεραπεία
 • Η συνεχιζόμενη, συντονισμένη και ολοκληρωμένη φροντίδα της υγείας με σεβασμό στα δικαιώματα και τις ανάγκες του κάθε ασθενούς.

Παροχές:

 • Προληπτική Ιατρική με στόχο τη διατήρηση της καλής υγείας
 • Συμβουλευτική για τους παράγοντες κινδύνου ως προς τον καρκίνο και όλες τις χρόνιες νόσους
 • Ανίχνευση παραγόντων κινδύνου σε σχέση με το ιστορικό του ασθενούς ή των συγγενών
 • Συμβουλευτική και Εκπαίδευση για τη διαχείριση χρόνιων νοσημάτων, όπως ο καρκίνος, και την αντιμετώπιση αυτών σε βάθος χρόνου
 • Συμβουλευτική για τη διαχείριση των ασθενών των οποίων η νόσος απαιτεί εξειδικευμένη υποστήριξη από τους φροντιστές (σίτιση, αλλαγές τραυμάτων, καθετήρων κ.α.)
 • Συνεχής αλληλεπίδραση και επικοινωνία με τον ασθενή και τους φροντιστές του, για οποιαδήποτε αλλαγή στην εξέλιξη της νόσου
 • Συμβουλευτική για τις ενδεχόμενες παρενέργειες της ασθένειας σε βιο-ψυχο-κοινωνικό επίπεδο εξατομικευμένα σε κάθε ασθενή βάσει της διάγνωσης, της θεραπείας και του γενικότερου ιατρικού ιστορικού του
 • Διάγνωση και θεραπεία παθήσεων που ενδέχεται να προκληθούν από τον καρκίνο ή προϋπήρχαν της νόσου
 • Ανακουφιστική Φροντίδα πόνου που πιθανό να επιφέρει η ασθένεια και η θεραπεία
 • Ιατρική Αισθητική μετά το πέρας της νόσου σε περιπτώσεις δερματικών επιπλοκών