Η φιλοσοφία μας

Ολιστική Προσέγγιση της υγείας και της ασθένειας

Τις τελευταίες δεκαετίες, η κατανόηση που έχουμε για τον καρκίνο έχει αλλάξει, από την απλουστευμένη άποψη ότι πρόκειται για μία νόσο εξ’ ολοκλήρου οργανική, σε αυτή της εμπεριστατωμένης γνώμης ότι πρόκειται για μία νόσο πολυπαραγοντική.

Πιο συγκεκριμένα, ο καρκίνος θα λέγαμε πως είναι μία ασθένεια, η οποία όταν τη βιώνει κάποιος, προσβάλει ταυτόχρονα το σωματικό, το ψυχικό, το πνευματικό αλλά και το κοινωνικό επίπεδο τόσο του ασθενούς, όσο και των φροντιστών του.

Για τον λόγο αυτό και σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες η συνδυασμένη αντιμετώπιση του καρκίνου, η οποία βασίζεται στην ολιστική προσέγγιση αποτελεί  την πιο αποτελεσματική θεραπεία.

Έχει επίσης αποδειχθεί ότι οι εφαρμογές της πολυπαραγοντικής συνδυασμένης θεραπείας εκτός από τη πλήρη ίαση πρώιμων καρκίνων, συμβάλει και στην υπερνίκηση της αντοχής των καρκινικών κυττάρων, που είναι υπεύθυνα για την υποξία και τη μετάσταση ενός καρκίνου.

Η φιλοσοφία της ολιστική προσέγγισης είναι ότι ο άνθρωπος για να είναι σε καλή σωματική κατάσταση, ψυχική ευεξία, νοητική διαύγεια και κοινωνική ευημερία είναι αναγκαίο να αντιμετωπίζεται ως ολότητα και όχι ως ξεχωριστά κομμάτια.

Στόχος της ολιστικής φροντίδας είναι η σωματική, η πνευματική, η ψυχολογική και η κοινωνική κατάσταση του ανθρώπου να βρίσκονται σε ισορροπία και αρμονία μεταξύ τους.

Αναγνωρίζοντας λοιπόν την αναγκαιότητα, τη σπουδαιότητα αλλά και την αποτελεσματικότητα που έχει αυτή μέθοδος, η ολιστική προσέγγιση είναι και η δική μας φιλοσοφία για την υλοποίηση του έργου μας.

Βάσει λοιπόν του γεγονότος ότι ο άνθρωπος λειτουργεί ως ολότητα και εάν ένα μέρος δεν λειτουργεί σωστά, όλα τα άλλα μέρη επηρεάζονται με αποτέλεσμα να επηρεαστεί αρνητικά η συνολική του υγεία, στόχος του Κέντρου μας είναι η ταυτόχρονη φροντίδα σώματος, μυαλού, πνεύματος, συναισθήματος και κοινωνικού γίγνεσθαι ώστε να έχει καλή ποιότητα ζωής.

Οι στόχοι αυτοί μπορούν να υλοποιηθούν τόσο μέσω του άξονα της ΠΡΟΛΗΨΗΣ όσο και του άξονα της ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ, όπου ο άνθρωπος ήδη νοσεί.

Να σημειώσουμε πως η υποστηρικτική φροντίδα πλαισιώνει αναπόδραστα την ιατροφαρμακευτική θεραπεία των ογκολογικών ασθενών, η οποία προέρχεται και αποφασίζεται από τον θεράπων ιατρό του εκάστοτε ασθενή.

Έτσι, η διεπιστημονική μας ομάδα με απόλυτο σεβασμό στη μοναδικότητα και την αξία του ασθενή, είναι εδώ για να παρέχει παράλληλη στήριξη του οργανισμού και του ψυχισμού του, με την αποκατάσταση και τη λειτουργικότητά του ως την κύρια επιδίωξη όλων των ειδικοτήτων που εμπλέκονται.

Οι αρχές της δικής μας ολιστικής φιλοσοφίας είναι:

  • Όλοι οι άνθρωποι έχουν θεραπευτικές δυνατότητες των ασθενειών τους μέσα από τη δύναμη του νου, της ψυχής και του σώματος.
  • Η αποκατάσταση της υγείας του ατόμου και η επούλωση από την ασθένεια περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση της ρίζας του προβλήματος πολυπαραγοντικά και όχι απλά την ανακούφιση των συμπτωμάτων.
  • Η διατήρηση της υγείας, η καλή ποιότητα ζωής και η θεραπεία της ασθένειας με τα καλύτερα και μέγιστα αποτελέσματα.
  • Να οικοδομήσουμε μία σταθερή βάση με την οποία θα φτάσουμε σε σωματική, συναισθηματική και νοητική ισορροπία ώστε το «όλον» να γίνει τρόπος ζωής.