Ο σκοπός του Κέντρου μας

Αναγνωρίζοντας ότι η λέξη «Καρκίνος» αναπτύσσει στερεότυπα, έχει κοινωνικό στίγμα, σε κάθε της συλλαβή κρύβεται μια επώδυνη ιστορία, κάθε της γράμμα είναι μια προβολή στο αβέβαιο μέλλον, μια υπόθεση «μήπως και…», ένας εγκλωβισμός στο «Αν δεν…», ένα σενάριο καταστροφής, είναι μια κατάσταση που ξυπνάει αυτομάτως αμυντικούς μηχανισμούς της σκέψης που κάνουν πιο δύσκολη τη διαχείρισή του.

Για τον λόγο αυτό, ένας σκοπός του έργου μας προς το κοινωνικό σύνολο είναι η εξάλειψη των ανωτέρω παρερμηνειών ώστε να τους αλλάξουμε ερμηνεία, να τις εκλογικεύσουμε,  να βγάλουμε τις ταμπέλες και να προσπαθήσουμε να θεραπεύσουμε όχι μόνο τη νόσο του καρκίνου αλλά και αυτό που έχει γραφτεί στο μυαλό των ανθρώπων για αυτήν.

Να τη δούμε σαν μια χρόνια νόσο που αντιμετωπίζεται και όχι αποκλειστικά ότι είναι απειλητική για την ζωή.

Με αρωγό αυτό, οι στόχοι των υπηρεσιών υποστήριξης είναι:

  • η απόκτηση γνώσεων περί της ασθένειας
  • η εξοικείωση με την ασθένεια
  • η δημιουργία ή ανάκτηση μηχανισμών ψυχοσωματικής ενδυνάμωσης
  • η ανάπτυξη ψυχικής ανθεκτικότητας απέναντι στην ασθένεια
  • η συναισθηματική ισορροπία
  • η μείωση του ψυχολογικού στρες
  • η γνώση περί κοινωνικών δικαιωμάτων που έχει ο κάθε ασθενής
  • η εκμάθηση των τρόπων φροντίδας του εαυτού στο άκουσμα της νόσου, κατά τη διάρκεια αυτής, αλλά και κατά την επέλαση της
  • η προετοιμασία για την απώλεια και το πένθος όταν ο Καρκίνος βρίσκεται σε τερματικό στάδιο
  • η διαχείριση του πένθους από συγγενείς καρκινοπαθών που έφυγαν τη ζωή.